Overige begeleiding

Online coaching

Soms is het voor leerlingen niet mogelijk om naar een instituut te komen. Wij bieden ook de mogelijkheid tot het online volgen van onze coachingsdiensten. Op dit moment maken we veelvuldig gebruik van deze online dienst, vanwege de coronamaatregelen.
Wij bieden de mogelijkheid tot online begeleiding en bijles. Dat wil zeggen: begeleiding van hoge kwaliteit, maar nu blijft je kind thuis en krijgt vanuit de vertrouwde huiselijke omgeving alle deskundige hulp bij de studie die nodig is om de schoolproblemen op te lossen. Dat kan zo vaak als de leerling wil.

Al onze online coaching is individueel!

Misschien ook voor leerlingen, die buiten Hilversum in de regio wonen een goed idee.

Brugklastraining

In het afgelopen schooljaar is er uiteindelijk een advies gekomen en een keuze gemaakt, voor een doorstroom naar een geschikte en (hopelijk) gewenste school. Of het nu mavo of havo, of misschien zelfs wel vwo of gymnasium wordt, jullie kind zal in de brugklas moeten gaan starten in september.

Veel zaken zullen nieuw zijn: verschillende klassen, verschillende lokalen en docenten en vooral nieuwe schoolvakken. En huiswerk . . . . . en toetsen  . . . . wat zul je daarvan gaan merken en hoe ga ja dat dan indelen en voorbereiden?

Op basis van onze ervaringen met leerlingen, die we al meer dan 30 jaar begeleiden in voortgezet onderwijs, maar ook op de basisscholen, weten we welke specifieke vaardigheden de nieuwe brugklassers moeten hebben, of gaan oefenen. Daaronder valt onder meer het snel kunnen werken met de computer/laptop, snel kunnen typen, maar ook het aanleren van woordjes en topografie. Hoe doe je dat en hoe maak je uittreksels of samenvattingen; hoe zoek je snel iets op? Uiteraard mag een uitvoerige vaardigheidstraining voor rekenvaardigheid en Nederlandse taal niet ontbreken.

Wanneer? We willen deze extra training in de maanden mei en juni gaan geven.

Persoonlijke coaching

Soms zijn er ook andere factoren die de studievoortgang van uw kind kunnen tegenwerken. Sommige leerlingen hebben speciale aandacht nodig op bepaalde gebieden. Ons instituut is toegerust voor leerlingen met speciale problematiek. Zo bieden wij persoonlijke coaching bij onder andere:

  • Dyslexie
  • Dyscalculie
  • Faalangst
  • Taalproblemen
  • ADHD – ADD – PDD NOS – Asperger
  • Sociaal-emotionele problemen

 

Mbo/hbo begeleiding

Ook voor scholieren en studenten in het MBO of HBO bieden wij ondersteuning. Vaak blijkt bij aanvang van een vervolgopleiding dat bepaalde vaardigheden of vakken niet op niveau zijn. Soms is na een periode van reizen of werken na de middelbare school de kennis weggezakt, of sluiten de vakken niet volledig aan op de vervolgstudie. Ook geven bepaalde verplichte vakken soms grote problemen, zodat doorstroming wordt geblokkeerd.

Veel studenten ondervinden problemen met wiskundige, natuurkundige of economische vaardigheden op hoger niveau. Uit ervaring blijkt dat de begeleiding vanuit de onderwijsinstanties te wensen over laat. Ook hierbij bieden wij goede mogelijkheden ter ondersteuning.

Trapp Studiecoaching biedt bijlessen op hoog niveau in diverse disciplines aan. Dat ene vak hoeft daarom geen belemmering meer te zijn om een MBO, HBO of universitair diploma te behalen.

Studie en loopbaankeuzebegeleiding

Trapp Studiecoaching helpt jou om de juiste studiekeuze te maken. Wij zijn al jarenlang bezig met leerlingen een studierichting te laten kiezen die bij ze past.

Onze online werkwijze is niet alleen modern en voordelig, maar met de diverse testen die je maakt, wordt een profiel gemaakt op basis van eigenschappen en competenties, waarmee een geschikte vergelijking (de match) tussen jouw talenten en de talenten die je nodig hebt om een MBO- HBO- of WO-opleiding te volgen, mogelijk is. Wij vinden dan ook altijd de opleiding(en) die het best bij je past! En dat maakt je schooltijd een stuk plezieriger en gemakkelijker. De kans dat het toch niet de goede keuze is geweest, of dat de opleiding niet bij je past wordt daarmee veel kleiner!

Je kunt de uitslag direct thuisgestuurd krijgen, maar er wordt ook een coachgesprek gevoerd, waarin wij jouw test- en matchrapport kunnen toelichten.

Wat nog belangrijker is: wij kunnen helpen de definitieve keuze te maken voor de opleiding en de school die het best bij jou past.

Interesse? neem contact met ons op.