Eindexamentraining

In de vierde, vijfde of zesde klas is het zover: het eindexamen. Het einde is in zicht en het felbegeerde diploma is bijna in bezit. Om leerlingen optimaal voor te bereiden op het eindexamen bieden wij een gestructureerde examenbegeleiding aan. Hierbij wordt aandacht geschonken aan onder andere:

Het wegwerken van achterstanden, meer diepgang in de lesstof;
Behandelen van PTA- en eindexamenstof in alle examenvakken;
Het maken van een goede planning voor alle toetsverplichtingen;
Ondersteuning bij het maken van praktische opdrachten;
Voorbereiding op alle examens, ook mondelinge toetsen.
Kortom: specialistische training op maat voor het eindexamenjaar. Goede voorbereiding is het halve werk!

Daarnaast wordt een mogelijkheid voor wekelijkse Examentraining op Kernvakken gegeven.

Op vaste middagen/avonden wordt ca. 2 uur uitgetrokken om eindexamens te trainen. Er worden opgaven en opdrachten gemaakt en besproken; de leerling krijgt week na week de gelegenheid om de vaardigheid te verbeteren, die nodig is voor de diverse vakken. Geen last-minute werk en geen lange stamp-weekends, maar wij kiezen liever voor de langere weg, zodat de leerling in mei gestructureerd en doorkneed aan deze laatste grote opdracht kan beginnen.

Ieder eindexamen-onderdeel telt voor 50% voor het eindcijfer mee! Je kunt het slagen dus grotendeels veilig stellen met een goed eindexamen. Zorg er dus voor, dat je top voorbereid bent!