Huiswerkbegeleiding

Voor veel leerlingen is het een dagelijkse worsteling: huiswerk. Leerlingen hebben regelmatig problemen met het bijhouden van het huiswerk. Vaak wordt het werk uitgesteld, afgeraffeld of zelfs helemaal niet gemaakt. Dit heeft negatieve resultaten tot gevolg. Tegelijk hebben ouders soms geen tijd of onvoldoende kennis om goede ondersteuning aan hun kind te bieden. Bij Trapp Studiecoaching bieden wij intensieve huiswerkbegeleiding, zodat schoolresultaten flink vooruit kunnen gaan.

Wij zetten in op kleinschalige begeleiding, waarbij onze leerlingen een individueel gerichte aanpak kunnen verwachten, die ingaat op zowel de wensen van als de noodzaak voor het kind, als het gaat om schoolwerk. We bespreken van tevoren hoe we het willen aanpakken: hoeveel dagen per week en welke nadruk op welke vakken. Vooral de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde vinden we erg belangrijk en krijgen veel aandacht.

Er volgt een gestructureerde begeleidingsvorm van het huiswerk, die zowel dagelijks als een aantal dagen per week bij ons op het het instituut kan worden gevolgd. Het maken en leren van het huiswerk; aandacht voor het tijdig en volledig voorbereiden van toetsen en SO’s; voldoende uitleg bij problemen met de schoolvakken; dit zijn nog maar een aantal van onze speerpunten. Veel zaken en trainingen staan in het teken van het kweken van voldoende¬†basiskennis. Daar is behoefte aan en zorgt in veel gevallen voor problemen om het schoolniveau te kunnen volgen.

Wij geven u de garantie dat we alle vakken in alle klassen aankunnen en dat er geen wachtlijsten zijn bij aanmelding. Bovendien vindt alle begeleiding in de middaguren tussen 13.00 en 19.00 uur plaats.

Hoewel dit voor iedere leerling anders is, moet men in de regel een aantal maanden (gemiddeld 8 maanden) uittrekken voor huiswerkbegeleiding. In deze periode worden onvoldoendes weggewerkt en leren zij de noodzakelijke studievaardigheden aan. Na verloop van tijd wordt er toegewerkt naar zelfstandigheid. Zodat zij al spoedig ook zonder – of met heel weinig – hulp naar behoren kunnen presteren.

Eventueel kunnen we door een uitgebreide screening onderzoeken, hoe het met de kennis van de leerling gesteld is. Voor aanvang van het begeleidingstraject weten we dan waar de achterstanden zich bevinden. Vervolgens maken wij in overleg met de leerling en zijn ouders een plan van aanpak voor de huiswerkbegeleiding.