Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding 2023

Alle jongeren gaan tot 18 jaar naar school; ze doen kennis op, ze leren een paar nieuwe talen en ze proberen onze jeugd algemene kennis over onze leefomgeving mee te geven. Geen gemakkelijke taak voor de scholen van tegenwoordig.

Steeds vaker lopen leerlingen vast met een of meer vakken. Steeds vaker zien we leerlingen in niveau dalen en lager uitstromen. De moeilijkheden die het coronavirus voor het onderwijs en de maatschappij hebben veroorzaakt, hebben de huidige stand van zaken qua niveau niet veel goeds gedaan. Veel scholieren kampen met achterstanden.

Het onderwijs van nu is gebaseerd op zelfstandigheid van de leerlingen en de flexibiliteit van ons internet. Kennis krijg je op verzoek via Google en YouTube. De doelstellingen die we voor huiswerk hadden opgesteld, gaan niet meer op. We zien veel vaker, dat leerlingen alleen maar oppervlakkig werken en nauwelijks planmatig weten te werken. Het echte studeren is last-minute werk geworden; met een minimum aan inspanning worden voldoendes verwacht ! De meeste kinderen vinden huiswerk en leerwerk niet leuk.

De online lessen vanuit school hebben vooral aangetoond, dat leerlingen grote moeite hebben om zelfstandig te oefenen met de lesstof en bij te blijven. Op allerlei manieren proberen de scholen met de verstrekte subsidies leerlingen bij te werken, of extra lessen in te voeren, ja zelfs huiswerkbegeleiding op school aan te bieden!

Daarom hebben wij onze begeleiding in een nieuwe jas gestoken; we zetten in op kleinschaliger en meer gestructureerde begeleiding, waarbij onze leerlingen meer individueel gericht worden gecoacht. Zowel vaktechnisch als planmatig. We bespreken van tevoren hoe we het willen aanpakken: hoeveel dagen per week en welke nadruk op welke vakken. Vooral de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde vinden we erg belangrijk en krijgen veel aandacht. Daarnaast zetten we qua planning in op sneller en effectiever leren; we gaan gebruik maken van speciale trainers die de emotionele intelligentie van de leerling gaan aanspreken en trainen, zodat er met meer rust, regelmaat en zelfvertrouwen aan de leerdoelen kan worden gewerkt.

Wij bieden een gestructureerde coaching van het school- en huiswerk, die bij ons op het instituut kan worden gevolgd, maar ook voor de studiewerkzaamheden in de toekomst een welkome en duurzame verbetering tot stand brengen. De gebruikte methodes zijn wetenschappelijk beproefd en er zijn opvallende resultaten aangetoond.

Het omgaan met huiswerk, maar ook voor specifieke schoolvakken; vooral aandacht voor het tijdig en volledig voorbereiden van een toets; voldoende uitleg bij problemen met de schoolvakken. Dit zijn nog maar een aantal van onze speerpunten. Veel zaken en trainingen staan in het teken van het kweken van voldoende basiskennis en zelfvertrouwen. Daarnaast is er veel aandacht voor verbetering van studievaardigheid; het weten hoe je iets moet leren, waarom en hoelang? Hoe maak je planningen, hoeveel tijd besteed je aan woordjes en hoeveel sommetjes Wiskunde train je voor een toets?

Wij kunnen u beloven, dat we alle vakken in alle klassen en profielen kunnen coachen en dat er geen wachtlijsten zijn bij aanmelding. Bovendien vindt alle begeleiding in de middaguren tussen 13.00 en 19.00 uur plaats.

Hoewel dit voor iedere leerling anders is, moet men in de regel een aantal maanden (gemiddeld 8 maanden) uittrekken voor onze coaching. We willen de hoeveelheid middagen gefaseerd wijzigen: In de eerste periode worden onvoldoendes weggewerkt en leren zij de noodzakelijke studievaardigheden aan. Na verloop van tijd wordt er toegewerkt naar zelfstandigheid. Zodat zij al spoedig ook zonder – of met heel weinig – hulp naar behoren kunnen presteren. Dat is de periode dat we kunnen denken aan afbouw van coachingsmiddagen.

Bij de inschrijving willen we graag weten, hoe het met de kennis van de leerling gesteld is. Maar ook hebben we veel vragen over de werkwijze van de leerling, hoe het werk thuis gedaan werd, welke plus- en minpunten de leerling heeft ondervonden, enz. In overleg met de leerling en de ouders maken we  een plan van aanpak voor de studiecoaching en dat leggen we naast onze gegevens vanuit de inschrijving en intakelijst.