HuiswerkPlus

HuiswerkPlus: meer dan alleen huiswerkbegeleiding.

Huiswerk maken kunnen we overal. Veel leerlingen doen dat thuis, of op school, of in de bibliotheek. Er worden wat sommetjes gemaakt, woordjes geleerd, misschien wordt er wel eens iets overhoord of uitgelegd. Met ons programma coachen we leerlingen om efficiënter en effectiever te leren met emotionele intelligentie als basis. Niet alleen voor de huidige schoolklas, maar het is de bedoeling dat de leerling dit de rest van zijn/haar toekomst meeneemt en steeds meer ontwikkelt. De training is kleinschalig en gestructureerd en zowel vaktechnisch als planmatig. Hierbij richten we ons op aandacht voor het schoolwerk en aandacht voor de studievaardigheid. In dit programma voert de leerling niet slechts het schoolwerk uit, maar leert een volledig set aan basis-skills aan, waarmee zij/hij de toekomst met zelfvertrouwen tegemoet kan treden. Het herbouwt mentale gezondheid. Het maakt gebruik van neurowetenschappelijk onderbouwde methodes.

De pijlers van het HuiswerkPlus programma:

  • Planning staat centraal
  • Stress management
  • Omgaan met emotie
  • Intensief leren samenwerken
  • Bouwen aan je toekomst

Plannen maken, voor rust, overzicht en houvast
Ontdek een ritme dat leren sterker maakt. Het breekt het huiswerk in kleinere haalbare brokjes en dat versterkt je zelfvertrouwen. Overzicht en planning doen meer. Het geeft je tijd voor werken en tijd voor andere dingen. De juiste afwisseling maakt het leren sterker. Geen uitzichtloos gevoel meer… je bent juist sterker door je vrije tijd te nemen.

Wat doe je met stress-signalen?
Stress is normaal, maar soms teveel. Wij helpen je begrijpen waarom het ontstaat en wanneer het tegen je werkt. We leren je ook het te verzachten en te verminderen en zelfs voorkomen. Het leren managen van stress is een onmisbare basis voor een goed leven.

Aandacht voor emotie
Emotie bepaalt hoe we iets doen. Gevoel en gedachten geven aan, waar de emotie naar toe gaat. We leren hoe je kunt emotie managen te managen, zodat het je helpt in het bereiken van je doelen.

Training in communicatie
Hoe haal je het beste in anderen naar boven, zodat zij kunnen bloeien en je gaan helpen. Communicatie is ook de basis om later een goede teamplayer en onderhandelaar te worden. Optimaliseer je communicatievaardigheden, om een gezamenlijk doel te bereiken. Denk aan je ouders, schoolleiding en vrienden.

Samenwerken
Als je leert hoe emotie werkt, kun je ook beter met anderen verbinden om gezamenlijke doelen te bereiken. Zo ontstaat intensieve samenwerking met de mensen om je heen.