Basisschool training

De CITO toets in de oorspronkelijke vorm en functie is aangepast. Aan het einde van groep 6 en 7 wordt een toets afgenomen (entreetoets) die als niveaubepalend kan worden beschouwd. Het schooladvies wordt door de school gegeven en zal mede op basis van deze uitslag worden geformuleerd. Om uw kind goed voor te bereiden op belangrijke toetsen geven we leerlingen uit groep 7 & 8 extra begeleiding en training.

We geven individuele bijlessen en Duo-bijlessen, waarbij de nadruk op Nederlandse taalvaardigheid, begrijpend lezen en op rekenvaardigheid ligt. Bij de training is vooral de toepassing in oefeningen en toetsen belangrijk: Waar moet je tijdens de toets op letten? Hoe zorg je dat je de vragen goed leest? Heb je alles wel af? Ook proberen we de woordkennis van de leerlingen nog sterk te verbeteren, want daarin zien we nog veel verbeterpunten.

Deze begeleiding kan van 1 tot 3 middagen per week plaatsvinden en wordt uitgevoerd door een ervaren team leerkrachten.

Wij bieden ook hulp en begeleiding aan leerlingen uit groep 5 en 6, maar dat is meer maatwerk. We stellen met de ouder(s) een eigen programma op en zien erop toe, dat onze aanpak werkt. Tussentijds kunnen we waar nodig en mogelijk bijstellen.