Basisschool training

De CITO toets in de oorspronkelijke vorm en functie is aangepast. Aan het einde van groep 6 en 7 wordt een toets afgenomen (entreetoets) die als niveaubepalend kan worden beschouwd. Het schooladvies wordt door de school gegeven en zal mede op basis van deze uitslag worden geformuleerd. Om uw kind goed voor te bereiden op belangrijke toetsen geven we leerlingen uit groep 7 en 8 extra begeleiding en training.

De trainingen/lessen worden vooral gericht op training van de benodigde taal- en rekenvaardigheden, in het bijzonder toegespitst op het (begrijpend) lezen, wat voor veel kinderen een struikelblok is. Zowel voor taal als rekenen, overigens.

Onze lessen worden in duo-vorm gegeven, d.w.z. dat uw dochter of zoon met nog een andere leerling in een lesblok van 1 uur (60 min.) wordt geplaatst en van een van onze basisschoolcoaches in dat uur vaardigheidstraining krijgt. We laten onze leerlingen actief met oefeningen en opdrachten werken, afgewisseld met instructie en uitleg door de coach.

Onze leerlingen worden vanaf jan-feb al heel gericht op de aankomende groep 8, resp. groep 7 Cito toetsing voorbereid; voor de nieuwe instromers starten we vaak met een mix van basisvaardigheden en voorbereidende opdrachten voor de genoemde toetsen.

De basisschooltraining kan 1 of 2 middagen per week plaatsvinden en wordt uitgevoerd door een ervaren team leerkrachten.

Wij bieden ook hulp en begeleiding aan leerlingen uit groep 5 en 6, maar dat is meer maatwerk. We stellen met de ouder(s) een eigen programma op en zien erop toe, dat onze aanpak werkt. Tussentijds kunnen we waar nodig en mogelijk bijstellen.

We nemen kinderen uit het speciale onderwijs slechts bij uitzondering op in deze wijze van coaching; vaak is de onderliggende leerproblematiek van zodanige aard, dat we daarvoor liever doorverwijzen naar gespecialiseerde instanties.