Bijles

Vaak levert slechts één of twee vakken problemen op, maar hoort wel in het profiel dat iemand wil kiezen, of het is zelfs een van de kernvakken. Het is jammer als dat vak een goede cijferlijst of overgang in de weg staat, of wellicht zelfs de keuze voor een bepaald profiel blokkeert. Laat dat niet langer een belemmering zijn!

Trapp Studiecoaching verzorgt bijlessen in alle vakken op alle niveaus. Elke week of flexibel, je kunt de frequentie zelf aanpassen, ook als je eens een drukke week hebt, of een toetsweek, waarin je juist meer bijles zou willen. Wij kiezen vooral voor 1 op 1 bijlessen, bij ons op het instituut. Niet via internet of via een platform, zodat je niet weet door wie de bijles wordt gegeven. Onze bijlessen zijn qua opbouw en aanpak volledig aangepast aan de stof op school, die de leerlingen tijdens de les krijgen. We kunnen voor verschillende bijles methodes kiezen. De bijlessen worden op individuele basis verzorgd door ervaren vakdocenten.

Wij hebben erg flexibele roosters en mogelijkheden. Ook voor kortlopende trajecten of niet-alledaagse opleidingen en cursussen is het de moeite waard bij ons vrijblijvend te informeren.

Momenteel kunnen onze bijlessen weer gewoon op ons instituut worden gevolgd; voor degene die dat willen, kunnen we uiteraard ook bijlessen online geven.