Brugklastraining

Brugklastraining mei en juni.

In het afgelopen schooljaar is er uiteindelijk een advies gekomen en een keuze gemaakt, voor een doorstroom naar een geschikte en (hopelijk) gewenste school. Of het nu mavo of havo, of misschien zelfs wel vwo of gymnasium wordt, jullie kind zal in de brugklas moeten gaan starten in september.

Veel zaken zullen nieuw zijn: verschillende klassen, verschillende lokalen en docenten en vooral nieuwe schoolvakken. En huiswerk . . . . . en toetsen  . . . . wat zul je daarvan gaan merken en hoe ga ja dat dan indelen en voorbereiden?

Op basis van onze ervaringen met leerlingen, die we al meer dan 35 jaar begeleiden in voortgezet onderwijs, maar ook op de basisscholen, weten we welke specifieke vaardigheden de nieuwe brugklassers moeten hebben, of gaan oefenen. Daaronder valt onder meer het snel kunnen werken met de computer/laptop, snel kunnen typen, maar ook het aanleren van woordjes en topografie. Hoe doe je dat en hoe maak je uittreksels of samenvattingen; hoe zoek je snel iets op? Uiteraard mag een uitvoerige vaardigheidstraining voor rekenvaardigheid en Nederlandse taal niet ontbreken.