Werk aan meer kwaliteit . . . . werk aan basiskennis !

5 november 2018

Steeds vaker zien we in onze praktijk, dat bij veel leerlingen de basiskennis voor verbetering vatbaar is, of zelfs ontbreekt bij de kernvakken.

Vooral op het gebied van wiskunde en rekenvaardigheid, maar ook bij het lezen, verbazen we ons steeds vaker, terwijl we ook zien dat de algemene kennis steeds minder wordt en vaak aan Google wordt overgelaten. Opzoeken is gemakkelijker denkt de jeugd, met de smartphone binnen handbereik.

Zo is de slagkracht en efficiency in het studeren en kennis verwerken steeds aan het afnemen.
We zien het helaas ook in het onderwijs, tijdens de les zelf. Veel lesstof wordt matig verwerkt, maar ook steeds vaker zien we dat de basiskennis voor een bepaald vak niet voldoende wordt doorkneed en onvoldoende op vaardigheid wordt gericht.
Het meest zien we deze verslapping in de kernvakken Nederlands, Engels en Wiskunde, terwijl daar juist de eisen steeds strenger worden en de noodzaak hogere cijfers te behalen een doelstelling op zich lijkt.
In plaats van herhaling van de basis zien we, dat er doorstroom wordt verlangd. Doorstroom op school tijdens de les, doorstroom in de hoofdstukken, zodat herhaling en stilstaan bij een zeer onvoldoende toetsresultaat niet of nauwelijks meer mogelijk is, maar ook doorstroom binnen de school naar een volgende klas is al lang geen uitzondering meer, maar eerder de gewoonte !
Soms helpt juist een doublure om die basis te verbeteren. Blijven zitten is geen prioriteit van deze school meer, is een veelgebruikt argument voor de scholen in het Gooi.
Hierdoor wordt de kennisverarming nog meer in de kaart gespeeld en blijven ouders en docenten aan symptoombestrijding doen, op zoek naar mogelijke oplossingen en snellere doorstroom van de leerlingen.
Ons advies is in de basis naar verbeteringen te streven. In onze begeleiding zullen we blijven streven naar meer duurzaamheid van de basiskennis en we zullen onze leerlingen stapsgewijs trachten te verbeteren, vanuit de gedachte de basiskennis te vergroten en te verstevigen. Ook in de bovenbouw is dat nog mogelijk.
Niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Werk aan de basis en kies voor kwaliteit, dat leidt uiteindelijk tot betere kansen.
terug naar het overzicht