Rekenvaardigheid

11 november 2016

Er zijn verschillende oorzaken aanwijsbaar voor de slecht ontwikkelde reken-wiskundevaardigheden van veel leerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo. Om te beginnen is er sprake van een gebrekkig instroomniveau. Leerlingen zouden bij hun entree in het voortgezet onderwijs niveau 1F uit het referentiekader moeten beheersen, maar de realiteit is een andere. Zelfs in de brugklas van het gymnasium zien we kinderen die dat niveau nog niet voldoende beheersen. In de lagere regionen van het vmbo hebben kinderen soms amper het niveau van groep 5 of 6 van de basisschool.

Daarom vinden wij het belangrijk om de rekenvaardigheid op orde te brengen, voor zowel scholieren van de basisschool als leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Ja, zelfs voor instromers HBO is er nog veel te verbeteren, vooral voor de instromers van de PABO, bij wie de rekenvaardigheid ook niet altijd heel goed is.

Via gerichte extra bijlessen en trainingen kunnen wij deze rekenvaardigheid verbeteren. Wekelijks rekenen houdt je scherp en zorgt voor verbetering van diverse onderdelen van het cijferen en rekenen voor alle niveaus.

terug naar het overzicht